Σεμινάρια

ΕΒΙΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Διαχείριση του ελληνικού λόγου, σε άλλες περιοχές εκτός θεάτρου. Πεζογραφία Παραμύθι Δοκίμιο

Αναλόγιο

  ΕΒΙΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ανάλυση και απαγγελία σύγχρονης ποίησης, ελληνικής και ξένης

Σύγχρονη ποίηση

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Μαθητές από όλα τα έτη συμμετέχουν στην ανάγνωση θεατρικών κειμένων με στόχο να γνωρίσουν το νεοελληνικό θέατρο.

Γνωρίζουμε το Νεοελληνικό Θέατρο