Μάθημα: Αγωγή του λόγου

ΕΒΙΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Σύστημα αναπνοών

Τοποθέτηση φωνής

Προφορά ελληνικού λόγου

Διόρθωση προβλημάτων άρθρωσης

Φωνητική δεξιοτεχνία

Τα παραπάνω μαθήματα ανήκουν στα Υποχρεωτικά Μαθήματα