Μάθημα: Αυτοσχεδιασμός (Εργαστήρι)

ΦΑΝΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Ομαδικές και ατομικές ασκήσεις, που αναπτύσσουν: Τη Συγκέντρωση, την Εστίαση και τον καταμερισμό της Προσοχής, την Παρατηρητικότητα, τη Μνήμη, τη Φαντασία, την Εκφραστικότητα, την Αμεσότητα, τα Αντανακλαστικά, την Επικοινωνία, το Συντονισμό, την αυτοπειθαρχία του ηθοποιού και τον έλεγχο των εκφραστικών του μέσων.

Αυτοσχεδιασμός χωρίς λόγο, με λόγο, με ένα άτομο, με περισσότερα και ομαδικός αυτοσχεδιασμός.

Ώρες μαθήματος:

Κάθε Κυριακή 15:15 – 16:45