Μάθημα: Κινηματογράφος

Κώστας Σταματόπουλος

Στο μάθημα του κινηματογράφου θα γίνει προσπάθεια οι μαθητές να εντρυφήσουν στην κινηματογραφική αφήγηση αρχικά σε ιστορικό και θεωρητικό επίπεδο, εστιάζοντας στην κατανόηση της γλώσσας του κινηματογράφου και μετέπειτα σε πρακτικό επίπεδο, γνωρίζοντας τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου και πώς αυτά επηρεάζουν την ερμηνεία. Συνολικά το μάθημα θα εστιάζει περισσότερο σε αυτό που θα λέγαμε υποκριτική τέχνη στον κινηματογράφο.
Θεωρητικό επίπεδο
Α) Τι είναι ο κινηματογράφος και η κινηματογραφική γλώσσα.
Β) Η ιστορική εικόνα του κινηματογράφου- βασικά ρεύματα στον κινηματογράφο. Τα ρεύματα θα ιδωθούν κυρία μέσα από την ερμηνευτική έκφραση που καθόρισε το κάθε ένα από αυτά.
Γ) Κατανόηση της ορολογίας βασικών πλάνων και τεχνικών εφαρμογών στον κινηματογράφο και η σχέση τους με την ερμηνεία.
Πρακτικό επίπεδο
Α) Εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι.
Β) Διαφορές θεατρικής ερμηνείας και κινηματογραφικής ερμηνείας.
Γ) Χτίσιμο ρολού σε ένα οπτικοακουστικό έργο.

Τα παραπάνω μαθήματα ανήκουν στα Υποχρεωτικά Μαθήματα