Μάθημα: Σκηνογραφία

Αντώνης Χαλκιάς

Η κρυφή γοητεία της σκηνογραφίας.
Α) Προσέγγιση του κειμένου, πρωταρχικός χώρος μελέτης.
Β) Τεχνική ανάγνωση, αρχιτεκτονική σύνθεση, φως που το διαπερνά, χρώμα, υφή.
Γ) Σκηνογραφία, αποτέλεσμα πορείας μελέτης και συνεργασία με τον σκηνοθέτη και τους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς συνεργάτες.

Τα παραπάνω μαθήματα ανήκουν στα Υποχρεωτικά Μαθήματα