Μάθημα: Το θέατρο του καταπιεσμένου (Σεμινάριο)

Μαζευόμαστε, συζητάμε, συμμετέχουμε.

Πολιτικοποιούμε τα προβλήματά μας και κάνουμε παράσταση τη ζωή!

Μέσα σε 30 ώρες δημιουργούμε ένα περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης όπου μαθαίνουμε να κοινωνικοποιούμε το προσωπικό και να το μετασχηματίζουμε σε τέχνη. Μυούμαστε στις τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, όπως Θέατρο Εικόνας, Θέατρο Αγοράς, Αόρατο Θέατρο, κλπ. με τρόπο βιωματικό, εμπεριέχοντας τη νόηση και το συναίσθημα.

Το σεμινάριο Θέατρο του Καταπιεσμένου απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν ένα θέατρο που δίνει φωνή στον απλό κόσμο και συντάσσεται με το όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις παιδαγωγικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως και να προωθήσει την ανάπτυξη της κοινότητας.

Το σεμινάριο οδηγεί σε παράσταση Θεάτρου του Καταπιεσμένου