Παράταση προθεσμίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Μετά από καινούργια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις των δραματικών σχολών παρατείνεται μέχρι 14 Σεπτεμβρίου.
Οι εξετάσεις των δραματικών σχολών θα δοθούν στο χρονικό διάστημα από 24 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου