Υποτροφίες 2019 – 2020

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 η σχολή θα δώσει 8 (οκτώ) υποτροφίες

  • 2 (δύο) υποτροφίες θα δοθούν στους σπουδαστές ή σπουδάστριες  του καλοκαιρινού τμήματος εντατικής προετοιμασίας που θα έχουν την καλύτερη επίδοση.

  • 8 (οκτώ) υποτροφίες θα δοθούν στους σπουδαστές ή σπουδάστριες  που θα επιτύχουν την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής.

Τα δίδακτρα που πληρώνουν όσοι -όσες κερδίσουν την υποτροφία, είναι 1500 ευρώ (150 ευρώ το μήνα)  για όλο το ακαδημαϊκό έτος.