Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση

Αγαπητοί φίλοι

Οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης διενεργούνται με ευθύνη των σχολών. Μετά από  ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού σας πληροφορούμε ότι:

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης υποβάλλονται στις σχολές έως 18 Σεπτεμβρίου 2020

Οι αιτήσεις και η συμμετοχή στις εξετάσεις της σχολής μας είναι δωρεάν

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μας. Η αίτηση θα διατίθεται στη γραμματεία της σχολής μας  μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο info@modernoikairoi.gr

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων και άλλες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων στις 18 Σεπτεμβρίου.

Τα τμήματα στη σχολή μας έχουν ανώτατο όριο 18 μαθητές

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη γραμματεία της σχολής
Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: καθημερινά από 10 π.μ. έως έως 10 μ.μ.
Τηλέφωνο γραμματείας: 210 3470670 & 6932 454812

Κατεβάστε την αίτηση εδώ